• Jezdit s auty a parkovat jen na místech k tomu určených
 • Dodržovat zásady chování CHKO Jizerské hory
 • Dodržovat noční klid v souladu s vyhláškou obce Janov nad Nisou, tj. od 22 hod.
 • Zákaz rozdělování ohně mimo ohniště, zákaz grilování na nezpevněných (travnatých plochách)
 • Zákaz užívání palivového dřeva pro pálení ohně, dřevo si lze donést z okolních lesů.
 • Reprodukovaná hudba pouze uvnitř chaty (reproduktory nesmí směřovat ven z oken).
 • Zákaz kouření v objektu
 • Zákaz užívaní zábavné pyrotechniky
 • Úklid psích exkrementů v okolí chaty
 • Nevhazovat do WC hygienické potřeby (tampony, vložky, čistící ubrousky)
 • Užívat pouze dodaný toaletní papír
 • Nepálit v kamnech odpadky a používat vždy jen jedna kamna
 • Chovat se hospodárně
 • Nahlásit všechny vzniklé škody
 • V zimním období udržovat příjezd k chatě
 • Uklidit chatu a vyplnit kontakt odpovědné osoby za předání!

Kauce

Pokud bude chata neuklizená, bude z kauce odečtena částka 700 Kč na dodatečný úklid.
Dalším důvodem k ponížení vratné kauce je nedodržení pravidel či jiných způsobených škodách v objektu.